Kontakt

REMO spol. s r.o.
Sama Chalupku 6
972 51 Handlová
SLOVAKIA

Manažment

Ing. Kriváň Slavomír
Konateľ spoločnosti

tel.: 0918 469 417
e-mail: krivan@remo-handlova.sk

Ing. Ladislav Važan
Konateľ spoločnosti

tel.: 0908 528 516
email: vazan@remo-handlova.sk

Janecká Katarína
Ekonomický a personálny úsek

tel.: 0915 886 375
e-mail: ekonom@remo-handlova.sk

Ing. Roman Pavlík
Nákup, predaj, sklad

tel.: 0905 431 648
e-mail: info@remo-handlova.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro. vložka číslo: 2416/R
IČO: 31592538, IČ DPH: SK 2020467779
Konatelia: Ing. Ladislav Važan, Ing. Kriváň Slavomír

Kontaktujte nás