O nás

O spoločnosti

Firma REMO spol. s. r. o. Handlová bola založená v roku 1993. Spoločnosť sa predovšetkým zameriavala na výrobu strojov a zariadení na spracovanie drôtov. Popri tom sa venovala výrobe oplotení.

V dnešnej dobe je to predovšetkým výroba oplotení a všetkého príslušenstva vrátane montáže.

Hlavným výrobným programom sú:

 • Výroba stĺpikov, plotových panelov a príslušenstva oplotenia, výroba výplní oplotenia
 • Montáž oplotení z pletiva a plotových panelov
 • Výroba a montáž 1 krídlových, 2 krídlových, samonosných brán, vrátane dodávky a montáže pohonov
 • Výroba zváraných konštrukcií a zámočníckych výrobkov
 • Výroba zariadení, strojov a prípravkov podľa požiadavky zákazníka
 • Povrchová úprava práškovou technológiou
 • Delenie materiálu pílením a strihaním
 • Vystrihovanie a ohýbanie plechových výrobkov

Politika kvality

 

Všetci pracovníci našej spoločnosti, a to nie len riadiaci, ale aj robotníci, musia považovať kvalitu výrobkov za jednu zo svojich prvoradých úloh.

 

Zákazníci

Byť v stálom kontakte so svojimi odberateľmi a reagovať na všetky ich podnety, čo sa týka kvality našich výrobkov. Všetky podnety, tak zákazníkov, ako aj našich pracovníkov evidovať a vyhodnocovať cez Rady kvality a škodové komisie.

 

Výrobky, technológia

Je nutné neustále zvyšovať kvalitu všetkých našich výrobkov. Rezervy máme stále v povrchovej úprave a vo včasnom vypracovávaní sprievodnej dokumentácie:

Brány, ploty a zvárané konštrukcie

 • sprievodnú dokumentáciu odovzdávať zákazníkovi spolu zo strojom
 • zlepšovať dizajn strojov

Stĺpiky, vzpery a plotové panely

 • v súvislosti a hladkosti povrchu – dodržiavaním výrobnej technológie stabilizovať proces výroby a tým dosiahnuť lepšiu kvalitu povrchu
 • odstrániť nedostatky v expedícii

 

Kvalita, pracovníci

Hlavnou úlohou systému kvality v roku 2016 je postupný prechod nášho systému na systém procesného prístupu tak, ako to vyžaduje norma ENISO 9001:2000. Pravidelne preberať s pracovníkmi otázky kvality a školiť ich v otázkach vlastného systému zabezpečovania kvality, jeho zmien a úprav v zmysle zákonných a metodických zmien. Priebežne doplňovať meradlá (podľa potrieb aj špeciálne) a preverovať ich kvalitu a spôsobilosť k meraniu. Rozšíriť sortiment meradiel a náradia.